BİYOGRAFİ

1970 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1988 yılında önce Gazi Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü’nde yüksek öğrenime başladı. Üniversite son sınıfta 1991’de geçirdiği bir trafik kazası sonucu belinden aşağısı felçli hale geldi. Ekonometri eğitiminin dışında ayrıca, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’ndeki bölümünü bitirdi.

Tedavilerden sonra 1992-1998 yılları arasında matematik eğitmenliği yaptı. 1998 yılında kaleme aldığı şiirsel denemelerden oluşan “Masalsı Yüzleşmeler” isimli ilk kitabını yayınladı. 1998 yılında omurilik felçlilerinden oluşan bu eğitim grubunda yer alarak (1998-2008) yılları arasında 150.000 binden fazla kişiye ilkyardım eğitimi verdi.

2001-2008 yılları arasında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı ve bu esnada engellilerin yasal-sosyal haklarının kazanımı yönünde kamu kurum-kuruluşlarına davalar açılması ve bunlarının takibini üstlendi. Bu dönem içerisinde İstanbul Üniversitesi Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkez Danışmanlığı, (2007-2008) Türkiye Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri yaptı.

Akbulut, bu çalışmaların yanında, aktif olarak yazarlık faaliyetlerinde bulundu. 2008 Yılında Doğan Egdmont yayın evinden “Sandalye” isimli, 2012’de ise “Her Savaş Bir Tanrı Öldürür” isimli kitapları yayınlandı.

Akbulut, bir grup arkadaşı ile birlikte, 2008 yılında Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği’ni kurdu ve başkanlık görevini üstlendi. BU aşamadan sonra, çalışmalarını engellilere yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve engelli hakları konusundaki izleme çalışmaları alanında yürüttü. Bu çerçevede, 2011-2012 yıllarında, Engelli Ayrımcılığını Önleme Platformu ve 2013-2015 yıllarında da Toplumsal Haklar ve araştırmalar Derneği tarafından yrütülen Engelli Hakları İzleme Grubu çalışmalarının koordinatörlüklerini yürüttü. Bu çalışmaların odağında engelli ayrımcılığının önlenmesi, engelli hakları konusundaki yasal düzenlemelerin çıkarılmasının sağlanması, bu yönde lobi çalışmaları yapılması, sivil toplum kuruluşlarının hak temelli çalışma yönünde kapasitelerinin yükseltilmesi ve engellilerin haklarından ne derece yararlandığının ölçüldüğü araştırmalar yer aldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında,Engelli Hakları İzleme Grubu ve Engelli Ayrımcılığını Önleme platformu çalışmaları kapsamında, bugüne kadar, aralarında bakanlıkların, bakanlıklara bağlı kuruluşların, belediyelerin, valiliklerin, kaymakamlıkların üniversitelerin hastane vb diğer kuruluşların da bulunduğu sayıları binlerleri bulan kamu kurum ve kuruluşlarına 7 binin üzerinde bilgi edinme başvurusu ve engelli haklarının kazanımı yönünde 1500’e civarında idari başvurunun bulunmasında etkin rol oynadı.

Takım çalışması sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışma ilkesi, bu çalışmaların başarıya ulaşılmasın en büyük faktör oldu. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneğindeki çalışma arkadaşları ve işbirliği içerisinde oldukları sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, araştırmalarından edilen verilerle, siyasi partilere, bakanlıklara, üniversitelere raporlar sundular. Bununla da yetinmeyip, bu raporların bazılarını Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlara sundular.

Süleyman Akbulut, halen 2008 yılında kurulan Toplumsal Haklar ve araştırmalar Derneği Başkanlığını yapmaktadır.